வாயில் | மொழி தேர்வு | பதிவிறக்கங்கள் | வினாக்கள் | Help Manual | தொடர்புக்கு (புதிய கட்டணமற்ற தொலைபேசி எண்‍) | | Site Map
 
 
பதிவிறக்கங்கள்
விண்டோஸ் இயங்குதளம் - விண்டோஸ் XP( 32 பிட்), விண்டோஸ் 7, 8 மற்றும் 8.1 ( 32பிட் மற்றும் 64 பிட்), விண்டோஸ்
Vista ( 32பிட் மற்றும் 64 பிட்)

For Windows XP (32 bit), Windows 7, 8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit)

இங்கே சொடுக்கவும்
(Click Here)

ISO for Windows XP (32 bit), Windows 7,8 and 8.1 (32 bit and 64 bit),
Windows Vista (32 bit and 64 bit) *

இங்கே சொடுக்கவும்
(Click Here)

லினக்ஸ் இயங்குதளம் - உபுன்டு 11.04 (32-பிட்)
For LINUX
இங்கே சொடுக்கவும்
(Click Here)

ISO for LINUX [Ubuntu 11.04(32-bit)] *
இங்கே சொடுக்கவும்
(Click Here)

* ISO contents can be copied and redistributed

Tamil version of Libre Office 5.0

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Tamil version of Firefox 40

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Tamil version of Thunderbird 20

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Tamil version of Pidgin

Linux Windows
Localised Installer Package
Version 2.10.7
Localised Installer Package
Version 2.10.11

Tamil version of GnuCash 2.6.9

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Tamil version of Inkscape

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Tamil version of Tuxpaint

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package
Version 0.9.22

Tamil version of Joomla

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Tamil version of Moodle (Learning Management System)

Linux Windows
Installer Package | Help Manual | Language Pack Installer Package | Help Manual | Language Pack

Tamil version of VLC Media Player

Linux Windows
Localised Installer Package Localised Installer Package

Archives (Click Here)

Click Here Tamil Software Tools and Fonts CD 2010 for win 2000/XP/VISTA/7
Click Here Tamil Software Tools and Fonts CD 2010 for Linux
Localised Libre Office version 4.2 Linux Package | Windows Package
Localised Firefox version 20 Linux Package | Windows Package
1. (கூடுதல் தகவலை) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
2. தமிழ் எழுத்துருக்கள்
3. தமிழ் அகராதி (கூடுதல் தகவல்களுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
4. நர்சரி ரைம்ஸ் (கூடுதல் தகவல்களுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
5. தமிழ் எடிட்டர் (கூடுதல் தகவல்களுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
6. தமிழ் OCR (கூடுதல் தகவலுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்)
7. நிறுவல் தகவல்கள்: கீழே உள்ள நிறுவல் பொத்தானை சொடுக்கவும்
8. தமிழ் ப்ரவுஸர் (கூடுதல் தகவல்களுக்கு) இங்கே கிளிக் செய்யவும்
9. தமிழ் மின்னஞ்சல் (இங்கே கிளிக் செய் கூடுதல் தகவல்களுக்கு)
CLICK HERE for terms and conditions
குறிப்பு- காப்பகக் கருவிகள் (Archives tools) தற்போதைய இயங்குதளங்களுக்கு இசைவானதில்லை. சில கருவிகள் சரியாக இயங்காமல் போகலாம் .
Note - Tools under Archives are not compliant to latest version of operating systems. Some tools may not work properly.