வாயில் | மொழி தேர்வு | பதிவிறக்கங்கள் | வினாக்கள் | Help Manual | தொடர்புக்கு (புதிய கட்டணமற்ற தொலைபேசி எண்‍) | Site Map
 
 
 

Smt. Swaran Lata,
Director & Head, Human Centered Computing Division,
Technology Development for Indian Languages,
Ministry of Communications & Information Technology,
Department of Information Technology,
Electronics Niketan,6,CGO Complex,
New Delhi - 110 003.

Email Id : info@ildc.in

குறுந்தட்டு மென்மங்களுக்கான சேவை:
சேவைக்கான கட்டணமற்ற தொலைபேசி எண் : 18002091015
வேலை நாட்கள் : திங்கள் - வெள்ளி
வேலை நேரம் : காலை 10:00 மணி முதல் முற்பகல் 1:00 மணி வரை மற்றும் பிற்பகல் 2:00 மணி முதல் பிற்பகல் 5:00 மணி வரை

* பொது விடுமுறை நாட்களில் சேவை கிடையாது.