வாயில்  |  மொழி தேர்வு  |  பதிவிறக்கங்கள்  |  வினாக்கள்  |  தொடர்புக்கு  
 
 
Aasaan 1.0 (Typing tutor) : (விண்டோஸ்க்காக)
 
நிறுவல் தகவல்கள்: கீழே உள்ள நிறுவல் பொத்தானை சொடுக்கவும்

Setup.exeஐ இயக்கி மென்பொருளை நிறுவவும்

விரிவான நிறுவல் தகவல்கள் readme.rtf.இல் உள்ளன

தட்டச்சு ஆசானின் உதவி Help_English.rtf மற்றும் Help_Tamil.rtf.இல் உள்ளது

நிறுவிய பின் ஆசான் சரியாக வேலை செய்ய உங்கள் கணினியை மறுதுவக்கம் செய்யவும்.

மறுதுவக்கிய பின் தட்டச்சு ஆசான் மென்பொருளை கீழே குறிப்பிட்டுள்ள தகவலின்படி வரம்பில்லாமல் பயன்படுத்த "செயல்படுத்தல்" படிநிலையை பின்பற்றவும்.

நிறுவல் தகவல்கள்: கீழே உள்ள நிறுவல் பொத்தானை சொடுக்கவும்

Setup.exeஐ இயக்கி மென்பொருளை நிறுவவும்

விரிவான நிறுவல் தகவல்கள் readme.rtf.இல் உள்ளன

தட்டச்சு ஆசானின் உதவி Help_English.rtf மற்றும் Help_Tamil.rtf.இல் உள்ளது

நிறுவிய பின் ஆசான் சரியாக வேலை செய்ய உங்கள் கணினியை மறுதுவக்கம் செய்யவும்.

மறுதுவக்கிய பின் தட்டச்சு ஆசான் மென்பொருளை கீழே குறிப்பிட்டுள்ள தகவலின்படி வரம்பில்லாமல் பயன்படுத்த "செயல்படுத்தல்" படிநிலையை பின்பற்றவும்.