ओ़ड़ाक् | पा़रसी आपनार मो़ने तेयाक् | आ़तुर आंड़गो | FAQ | आले सो़मपो़क लेम | Site Map
 
 
Santali CD Cover
 
ञुतुम ओल होचो

बेगोर ञुतुम ओल होचो ते आम सोफ्टवायार आर हा़तिया़र कोम आ़तुर आंड़गो दाड़ेयाक् आ
"*" fields are mandatory
बेभारिजाक् ञुतुम *
   
दानाङ साबाद *    
दानाङ साबाद दोहड़ा आदेर मे *    
जोहार *  
एहोब ञुतुम *    
ताला ञुतुम     
मुचा़त् ञुतुम *    
गांवता
इ-मेल *    
ठिका़ना *  
सोमपोक एलेख
दिसो़म *
पो़नो़त *    
सो़हो़र *    
पिन एलेख *     
आमाक् ञुतुम ओल होचो ञेल मिला़व मे
चेतान रे ञेलोक् कान कोड आदेर मे