होम | भाषाको विकल्प | डाउनलोड | FAQ | Help Manual | हामीसित सम्पर्क गर्नुहोस् (नयाँ टोल फ्री नम्बर‍) | सुझाउ | Site Map  
Download localised version of Bharateeya Open Office Suite and Unicode typing tool in 22 Official Indian Languages.
Nepali CD Cover
 
 
 
एक अरबभन्दा पनि बढी बहुभाषी भारतवासीलाई परस्परमा समीप ल्याउन सूचना प्रविधिको भाषा प्रविधिले एउटा अहम् भूमिका खेलेको छ।

भाषा प्रविधिमा विकसित औजारलाई जनमानससम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले भारत सरकारको सूचना प्रविधि विभागको प्रावधानअन्तर्गत www.ildc.gov.in तथा www.ildc.in
वेबसाइटहरूद्वारा व्यवस्था गरिएको छ।

इन उपकरणों एवं सेवाओं में मुख्य हैं-

फन्ट कोड परिवर्तक वर्तनी संशोधक अपेन अफिस
मेसेन्जार इ-मेइल-क्लाइन्ट ओ सि आर शब्दकोश
ब्राउजर लिप्यान्तर कर्पोरा वर्ड प्रोसेसर
 
अरू धेरै थप ---
 
 
 
 
 
News and Events
youtube icon Video Tutorials on use of software tools and utilities in language CD's