IMGAGE

विन्डोका लागि मात्र
For Windows Only
स्वीकृति
Acknowledgement
stayamev Jayte
hindi software
सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय, भारत सरकारद्वारा लोकार्पित।
Released By,
Technology Development for Indian Languages Programme,
Department of Electronics & Information Technology,
Ministry of Communications & Information Technology, Govt.of India
ildc
ildc_concept

डेक्सटप प्रयोगका लागि औजारहरू

यो सेटअपले तल दिइएका तीनवटा सफ्टवेरहरू इन्स्टल गर्नेछ।
 1. नेपाली ल्याङग्वेज युनिकोड कम्प्लाइन्ट किवोर्ड ड्राइभर (टाइपिङ औजार)
 2. नेपाली ल्याङग्वेज कम्पाइन्ट ओपन टाइप फन्टहरू (युनिकोड फन्टहरू)
 3. भारतीय लिब्रेअफिसको नेपाली संस्करण (अफिस सफ्टवेर)

इन्स्टल गर्नका लागि निर्देशन

 1. इन्स्टल गर्नभन्दा अघि तपाईँ तल देब्रेतिर दिइएको “विवरण / Details" मा क्लिक गरेर महत्वपूर्ण आदेशहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
 2. सफ्टवेर इन्सटल गर्नाका निम्ति तल दिइएका “ डाउनलेड गर्नुहोस् / DOWNLOAD ” बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
|

Tools for Desktop usage

This setup will install all three softwares mentioned below on your computer.
 1. Nepali language unicode compliant keyboard driver (typing tool)
 2. Nepali language Unicode compliant open type fonts (Unicode fonts)
 3. Nepali version of bharateeya libreoffice (office software)

Install Instructions

 1. You may like to read important instructions before installation by clicking on “विवरण / Details” given below on left side. given below on left side.
 2. Click on “डाउनलेड गर्नुहोस् / DOWNLOAD” button given below to start installation of the software.
विवरण/Details

इन्टरनेट प्रयोगका लागि औजार

यो सेटअपले तल उल्लेख गरिएका तीनवटा सफ्टवेरहरू इन्स्टल गर्नेछ।
 1. भारतीय फायरफक्सको नेपाली संस्करण (वेभ ब्राउजर)
 2. लाइटनिङ प्लगिन सहित भारतीय थन्डरबर्डको नेपाली संस्करण (इमेल क्लाइन्ट)
 3. भारतीय पिड्जिनको नेपाली संस्करण( युनिभर्सल चाट क्लाइन्ट)

इन्सटल गर्नका लागि निर्देशन

 1. इन्स्टल गर्नभन्दा अघि तपाईँ तल देब्रेतिर दिइएको “विवरण / Details” मा क्लिक गरेर महत्वपूर्ण आदेशहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
 2. सफ्टवेर इन्स्टल गर्नाका निम्ति तल दिइएका “डाउनलेड गर्नुहोस् / DOWNLOAD” बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
|

Tools for Internet Usage

This setup will install all three softwares mentioned below on your computer.
 1. Nepali version of bharateeya firefox (web browser)
 2. Nepali version of bharateeya thunderbird with lightening plugin (email client)
 3. Nepali version of bharateeya pidgin (universal chat client)

Install Instructions

 1. You may like to read important instructions before installation by clicking on “विवरण / Details” given below on left side.
 2. Click on “डाउनलेड गर्नुहोस् / DOWNLOAD” button given below to start installation of the software.
विवरण /Details

उपयोगिता

यो सेटअपले प्रयोगकर्तालाई तल दिइएका एक वा अनेक सफ्टवेरहरू चुन्न र आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न अनुमति दिँदछ।
 1. भारतीय जिनु केशको नेपाली संस्करण (एकाउन्टिङ सफ्टवेर)
 2. भारतीय इन्सकेपको नेपाली संस्करण (ग्राफिक डिजाइन सफ्टवेर)
 3. भारतीय टक्सपेन्टको नेपाली संस्करण (ड्रइङ सफ्टवेर)
 4. भारतीय जूम्लाको नेपाली संस्करण (कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम)

इन्सटल गर्नका लागि निर्देशन

 1. इन्स्टल गर्नभन्दा अघि तपाईँ तल देब्रेतिर दिइएको “विवरण / Details” मा क्लिक गरेर महत्वपूर्ण आदेशहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
 2. सफ्टवेर इन्स्टल गर्नाका निम्ति तल दिइएका “डाउनलेड गर्नुहोस् / DOWNLOAD” बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
|

Utilities

This setup will allow user to choose one or more softwares from below list and install them on your computer.
 1. Nepali version of bharateeya gnu cash (accounting software)
 2. Nepali version of bharateeya inkscape (graphic design software)
 3. Nepali version of bharateeya tuxpaint (drawing software for children‏)
 4. Nepali version of bharateeya joomla (content management system)

Install Instructions

 1. You may like to read important instructions before installation by clicking on “विवरण / Details” given below on left side.
 2. Click on “डाउनलेड गर्नुहोस् / DOWNLOAD” button given below to start installation of the software.
विवरण /Details


Back

स्वीकृति

 • भारतीय भाषा कार्यक्रमका लागि प्राविधिक विकास
 • GIST, एडभान्स कम्प्युटिङ विकास केन्द्र (C-DAC).

Acknowledgement

 • Technology Development for Indian
  Languages Programme
 • GIST,Centre for Development of
  Advanced Computing(C-DAC)
Back
डेक्सटप औजार / Desktop Tools

सिस्टम आवश्यकताहरू

1) सपोर्ट गर्ने ओपरेटिङ सिस्टम
विन्डो XP (32 विट), विन्डो 7 (32 विट र 64 विट), विन्डो 8 (32 विट र 64 विट), विन्डोज भिस्टा (32 विट र 64 विट)
...............

2) सपोर्ट गर्ने एप्लिकेसनहरू

 1. अफिस 2007 (32 विट) अनि अफिस 2010 (32 विट र 64 व
 2. लिब्रेअफिस 3.4.2 (32 bit)
 3. ओपन अफिस 3.2 (32 bit)
 4. नोडप्याड
 5. वर्डप्याड
......................

3) प्रोसेसर: P-IV अनि अधिक

......................

सफ्टवेरको संक्षिप्त विवरण

1. नेपाली ल्याङग्वेज युनिकोड कम्प्लाइन्ट किवोर्ड ड्राइभर (युनिकोड टाइपिङ टूल)
यो बुनियादी रूपमा एउटा टाइपिङ सफ्टवेर हो जो नेपाली भाषामा डाटा तयार गर्नका लागि प्रयोजनीय छ। यसको अर्थ के हो भने यसको प्रयोग गरेर नेपाली भाषामा इमेल लेख्नु, छोटो कथा, लेख रचना, रिपोर्ट तयार गर्नु, अफिस सूचना बनाउन सकिन्छ।

..............

2. नेपाली ल्याङ्ग्वेज युनिकोड कम्प्लाइन्ट ओपन टाइप फन्ट (युनिकोड फन्टहरू)

यी फन्टहरूको सङ्ग्रह हुन् जो नेपाली भाषा लेख्नमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यी फन्टहरू युनिकोड कम्प्लाइन्ट हुन् अनि यी स्तरीय छन्। यी फन्टहरू देश्नमा पनि सुन्दर छन्।

..............

3. भारतीय लिब्रेअफिसको नेपाली संस्करण (अफिस सफ्टवेर)
अन्य व्यपारिक स्फ्टवेर जस्तै लिब्रेअफिस निशुल्क तथा खुल्ला श्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिने सफ्टवेर हो। यसमा वर्ड प्रोसेसिङ(WRITER)स्प्रेडसिडएप्लिकेसन (CALC) प्रेडेन्टेसन सफ्टवेर (IMPRESS) डाटाबेस एप्लिकेसन (BASE) ड्रइङ सफ्टवेर (DRAW) र गणितीय शुत्र निर्माणका लागि एप्लिकेसन (MATH) आदि छन्

System Requirments:

1) Operating System supported:
Windows XP(32 Bit), Windows 7 (32bit and 64 bit), Windows 8 (32bit and 64 bit), Windows Vista (32bit and 64 bit)
...............

2) Applications Supported

 1. Office 2007 ( 32 bit) and Office 2010 ( 32bit and 64 bit)
 2. LibreOffice 3.4.2 ( 32 bit)
 3. Open Office 3.2 ( 32 bit)
 4. Notepad
 5. Wordpad
......................

3) Processor : P-IV and above.

......................

Brief Description of the softwares:

1.NEPALI LANGUAGE UNICODE COMPLIANT KEYBOARD DRIVER (UNICODE TYPING TOOL)
This is basically a typing software, which is useful for creating data or contents in NEPALI language. This means, you will be able to do simple tasks such as writing email text in NEPALI, create short stories, write articles, prepare a report, create a office notice, etc in Nepali language.

..............

2.NEPALI LANGUAGE UNICODE COMPLIANT OPEN TYPE FONTS (UNICODE FONTS)

This is a set of fonts which can be used while creating the contents in NEPALI language. These fonts are Unicode compliant and hence adheres to storage standard. These are aesthetically good looking fonts in Normal weight.

..............

3. NEPALI VERSION OF BHARATIYA LIBREOFFICE (OFFICE SOFTWARE)
LibreOffice is a Free and open source office software like any other commercially available office softwares. It has components for Word Processing (WRITER), Spreadsheet Application (CALC), Presentation software (IMPRESS), Database application (BASE), Drawing software (DRAW),and Application for creating mathematical formulae (MATH).
Back
इन्टरनेट औजार / Internet Tools

सिस्टम आवश्यकताहरू

1) सपोर्ट गर्ने ओपरेटिङ सिस्टम
विन्डो XP (32 विट), विन्डो 7 (32 विट र 64 विट), विन्डो 8 (32 विट र 64 विट), विन्डोज भिस्टा (32 विट र64 विट)
...............

2) प्रोसेसर: P-IV अनि अधिक

......................

सफ्टवेरहरूको संक्षिप्त विवरण :

1. भारतीय फायरफक्सको नेपाली संस्करण(वेभ ब्राउजर)
मोजिला फायरफक्स खुल्ला श्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिने शक्तिशाली वेभ ब्राउजर हो। यो एउटा यस्तो सफ्टवेर हो जसले प्रयोगकर्तालाई विविध प्राकारका डकुमेन्टहरू इन्टरन्टमा हेर्न तथा प्राप्त गर्म मदत गर्दछ।

..............

2. लाइटनिङ प्लगिन सहित भारतीय थन्डरवर्डको नेपाली संस्करण( इमेल क्लाइन्ट)

थन्डरवर्ड सजिलै सेटअप तथा कस्टमाइज गर्न सकिने एउटा निशुल्क इमेल एप्लिकेसन हो

..............

3. भारतीय पिड्जिनको नेपाली संस्करण (युनिभर्सल चाट क्लाइन्ट):
पिड्जिन सजिलै प्रयोग गर्न सकिन् एउटा निशुल्क चाट क्लाइन्ट हो जो विश्वका अधिकांश मानिसहरूले प्रयोग गर्दछन्। यसद्वारा AIM, MSN, Yahoo तथा अन्य चाय नेटवर्कहरूमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ।

System Requirments:

1) Operating System supported:
Windows XP(32 Bit), Windows 7 (32bit and 64 bit), Windows 8 (32bit and 64 bit), Windows Vista (32bit and 64 bit)
...............

2) Processor : P-IV and above.

......................

Brief Description of the softwares:

1. NEPALI VERSION OF BHARATEEYA FIREFOX (WEB BROWSER)
Mozilla firefox is a very powerful open source web browser. It is a software which enable users to access, retrieve and view documents and other resources on the Internet.

..............

2. NEPALI VERSION OF BHARATEEYA THUNDERBIRD WITH LIGHTENING PLUGIN (EMAIL CLIENT)

Thunderbird is a free email application that's easy to set up and customize.

..............

3. NEPALI VERSION OF BHARATEEYA PIDGIN (UNIVERSAL CHAT CLIENT)
Pidgin is an easy to use and free chat client used lot of people across the world. one can connect to AIM, MSN, Yahoo, and more chat networks all at once.
Back
उपयोगिता / Utilities

सिस्टम आवश्यकताहरू

1) सपोर्ट गर्ने ओपरेटिङ सिस्टम
विन्डो XP (32 विट), विन्डो 7 (32 विट र 64 विट), विन्डो 8 (32 विट र 64 विट), विन्डोज भिस्टा (32 विट र 64 विट )
...............

2) प्रोसेसर: P-IV अनि अधिक

......................

सफ्टवेरहरूको संक्षिप्त विवरणः

1. भारतीय जिनु केशको नेपाली संस्करण (एकाउन्टिङ सफ्टवेर)
जिनु केश व्यक्तिगत तथा साना-व्यापारका लागि अर्थिक-हिसाब किताब गर्ने सफ्टवेर हो। जिनु केशले तपाईलाई व्याङ्क एकाउन्ट, स्टक, अम्दानी र खर्च ट्रायक गर्न मदत गर्दछ।

..............

2.भारतीय इन्स्केपको नेपाली संस्करण (ग्राफिक डिजाइन सफ्टवेर)

इन्स्केप एउटा मुक्त श्रोतबाट प्रप्त गर्न सकिने भेक्टर ग्राफिक्स एडिटर हो। यसको सामर्थ्य इलस्ट्रेटर, कोरल ड्र, अथवा W3C स्टान्डर्ड स्केबल भेक्टर ग्राफिक्स(SVG) फाइल फर्म्याट बराबरको हुन्छ।

..............

3. भारतीय टक्स पेन्टको नेपाली संस्करण (बलकहरूको लागि ड्रइङ सफ्टवेर)
टक्स पेन्ट 3देखि 12 बर्षसम्मका बालकहरूका निम्ति सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम हो। यसमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिने जोर्नी विन्दु, फन साउन्ड इफेक्टस्, अनि उत्साहवर्धक कार्टुन म्यासकोट आदि छन् जसले बालकहरूलाई कार्यक्रम प्रयोग गर्न सजिलो तरिकाले निर्देशन दिँदछ। बालक- हरूलाई सृजनशील बनाउनका लागि यसमा खाली क्यानभास र विबिध प्रकारका ड्इङ औजारहरू राखिएका छन्।

..............

4. भारतीय जुम्लाको नेपाली संस्करण (कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम)
जुम्ला एउटा जनप्रिय म्यनेजमेन्ट व्यवस्था(CMS)हो जसले तपाईंले शक्तिशाली अनलाइनको काम, सजिलै धेरै पक्ष र वर्धित रूपमा जनप्रिय वेबसाइट सफ्टवेरको काम गर्न सक्नुहुन्छ।

System Requirments:

1) Operating System supported:
Windows XP(32 Bit), Windows 7 (32bit and 64 bit), Windows 8 (32bit and 64 bit), Windows Vista (32bit and 64 bit)
...............

2) Processor : P-IV and above.

......................

Brief Description of the softwares:

1.NEPALI VERSION OF BHARATEEYA GNU CASH (ACCOUNTING SOFTWARE)
GnuCash is personal and small-business financial-accounting software. GnuCash allows you to track bank accounts, stocks, income and expenses.

..............

2.NEPALI VERSION OF BHARATEEYA INKSCAPE (GRAPHIC DESIGN SOFTWARE)

Inkscape is an Open Source vector graphics editor, with capabilities similar to Illustrator, CorelDraw, or Xara X, using the W3C standard Scalable Vector Graphics (SVG) file format.

..............

3. NEPALI VERSION OF BHARATEEYA TUXPAINT (DRAWING SOFTWARE FOR CHILDREN)
Tux Paint is a free, award-winning drawing program for children ages 3 to 12 .It combines an easy-to-use interface, fun sound effects, and an encouraging cartoon mascot who guides children as they use the program. Kids are presented with a blank canvas and a variety of drawing tools to help them be creative.

..............

4. NEPALI VERSION OF BHARATEEYA JOOMLA (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)
Joomla is an popular content management system (CMS), which enables you to build Web sites and powerful online applications. Many aspects, including its ease-of-use and extensibility, have made Joomla the most popular Web site software available.