होम  |  Language Option  |  डाऊन लोड  |  एफ ए क्यू  |  Help Manual  |  आमच्याशी संपर्क (नवा टोल फ्री क्रमांक‍)  |  Site Map  
 
वरचेवर विचारले जाणारे प्रश्न

मला माझ्या भाषेत सॉफ्टवेअर साधन व तंत्रज्ञान पाहिजे आहेत. पण मला त्यासाठीची लिंक www.ildc.in. वर सापडत नाही?
I need software tools and technologies in my language. But I don’t find the link for it on www.ildc.in.?

मी वेबसाइट वरून सॉफ्टवेअर डाउनलोड करू शकत नाही. ह्या समस्येचा तोडगा काय?
I am unable to download the software from the website. What is the solution to this problem?

माझ्या मशीन वर मला सॉफ्टवेअर प्रस्थापित करता येत नाही. माझ्याकडे सीडी आहे का?
I am unable to install the software on my machine. I have the CD with me ?

मी वेबसाइट वर स्वतःचा तपशील नोंदवलेला आहे तरी ही मला अजून सीडी मिळालेली नाही. त्याचे काय कारण असू शकते?
I have registered my details on the website but I have not yet received the CD. What could be the reason?

ही सीडी विनामूल्य आहे की ती ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन विकत घेण्यासाठी मला काही पैसे भरावे लागतील?
Is the CD Free of cost or I have to pay some money to purchase these online or offline ?

सीडी मधील सॉफ्टवेअर्स प्रस्थापित करण्यात मला तांत्रिकी मदतीची आवश्यकता असल्यास काय करावे?
What if i need any technical help in installing the softwares in the CD?

मी वेबसाइट वर नोंदणी करू शकत नाही. मला काय करावे लागेल?
I am unable to register on the website. What should I do ?

माझ्याकडे विंडोज आणि लिनक्स शिवाय इतर ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखील आहेत. हे सॉफ्टवेअर माझ्या प्लॅटफॉर्म वर देखील काम करेल का?
I have operating systems other than windows and Linux. Does these software work on my platform also?

मला वेगवेगळ्या भाषेंसाठी सामग्रीच्या वेगवेगळ्या याद्या दिसत आहेत. माझ्या भाषेत नाही पण इतर भाषेत असलेले सॉफ्टवेअर/उपयोगिता हवी असल्यास काय केले पाहिजे?
I see different list of contents for different languages. What to do if I want a software/ utility which is present in other language but not in my language?

भारतीय ओपन ऑफिस काय आहे? सामान्य माणसासाठी त्याचे उपयोग काय आहेत?
What is Bharateeya Open Office ? What are its uses for a common man?

फायरफॉक्स म्हणजे काय?
What is Firefox?

थंडरबर्ड म्हणजे काय?
What is Thunderbird?

पिडजिन म्हणजे काय?
What is PIDGIN ?

सनबर्ड कॅलेंडर अनुप्रयोग म्हणजे काय?
What is Sunbird Calendar Application?

स्क्राइबस म्हणजे काय?
What is Scribus ?

सामग्री व्यवस्थापन सिस्टम म्हणजे काय?
What is Content Management System ?

मी इच्छित भाषा बटनांवर केल्यावर, मेनू / सामग्री त्याच भाषेत असतात. परंतु, माझा भाषा शिकण्याचा बेत असल्याने, साधन / तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी मला काय करायला हवे.
Once I click on the desired language button, the menu / contents are in the said language. However, since I intend to learn the language, how one can proceed further to get the tools / technologies.

मी एक भाषाशास्त्रज्ञ आहे व अनुवादक म्हणून काम करतो. मला भाषा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासा बाबत अद्यतन मिळवण्याची इच्छा आहे.
I am a linguist and work as a Translator. I want to be updated with the development in language technology area.

सर्व भाषा/स्क्रीप्ट्स मध्ये ऑपटिकल कॅरेक्टर रेग्निशन (OCR) (दर्शनी अक्षर ओळख) उपलब्ध आहे का.
Is Optical Character Recognition (OCR) available in all the languages / scripts .

हिन्दी सॉफ्टवेअर साधनां मध्ये टेक्स्ट टू स्पीच (मजकुर ते उच्चार) व्यवस्थित काम करीत आहे. आपल्याकडे इतर भाषेत ही ते उपलब्ध आहे का?
Text To Speech in Hindi Software Tools is working well. Do you have it for other languages also?

सॉफ्टवेअरचा उपयोग करण्यात मला समस्या येत आहे. मला समर्थन कुठे मिळू शकेल?
I have a problem in using the softwares. Where I can get support ?

ह्या वेबसाइटच्या मजकुरांत मला काही त्रुटी आढळल्या आहेत. मी ह्या त्रुटींचा रिपोर्ट कसा करू शकतो.
I find there are some errors in the text on this website. How do I report these errors.

मला इंग्लिश मधून भारतीय भाषेत काही फाइली भाषांतरित करायच्या आहेत. मला त्यासाठी कोणतेच सॉफ्टवेअर दिसत नाही?
I want to translate some files from English to Indian Language. I don’t see any software for the same?

माझ्या उत्पन्नाच्या विकासासाठी व माझी स्वतःची व्यापारिक वेबसाइट बनविण्यासाठी मी ह्या सॉफ्टवेअर्स व फॉन्ट्सचा उपयोग करू शकतो का?
Can I use these softwares and fonts in my product development and to make my own commercial website?

आमची एक संघटना आहे व आम्ही आमच्या दैनिक ऑफिस कार्यासाठी ह्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करू इच्छितो. आम्हाला ह्याबाबत प्रशिक्षण मिळू शकेल का?
We are an organization and we want to use these software tools for our daily office work. Can we get the training for the same?

सीडी मधील सॉफ्टवेअर्सचा उपयोग करून मी माझ्या भाषेत ई-मेल पाठवू शकतो का?
Can I send emails in my language using the softwares in the CD?

मी वेबसाइट वर नोंदणी केली आहे आणि पासवर्ड हरवला आहे?
I have registered on the website & lost the password?

मी भारताबाहेर रहातो. मी ही सीडी कशी मिळवू शकतो?
I am residing outside India. How I can get the CD ?
   
   
 
मला माझ्या भाषेत सॉफ्टवेअर साधन व तंत्रज्ञान पाहिजे आहेत. पण मला त्यासाठीची लिंक www.ildc.in. वर सापडत नाही?
I need software tools and technologies in my language. But I don’t find the link for it on www.ildc.in.?
उत्तर: सर्व अधिकृत रित्या मान्य असलेल्या २२ भारतीय भाषेतील सॉफ्टवेअर साधन व फॉन्ट्सची सीडी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. www.ildc.in / www.ildc.gov.in ह्या साइटवर गेल्यावर आपणांस प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भाषांची यादी डाव्या बाजूस दिसेल.
Ans: All constitutionally recognized 22 Indian language software tools and fonts CD are released. Once you visit www.ildc.in / www.ildc.gov.in you will see the list of released languages on the left side.

 
मी वेबसाइट वरून सॉफ्टवेअर डाउनलोड करू शकत नाही. ह्या समस्येचा तोडगा काय?
I am unable to download the software from the website. What is the solution to this problem?
उत्तर: उपलब्ध केलेल्या काही साधनांचा आकार मोठा आहे व त्यामूळे चांगले नेटवर्क कनेक्शन/बैंडविड्थ असणे जास्त चांगले. संयम ठेवा, नाहीतर आपणांस पिन कोड सहित आपला संपूर्ण पोस्टल पत्ता info@ildc.in ला ई-मेल करून सीडी मिळवावी लागेल.
Ans: The size of some of the tools provided is large & hence it is ideal to have a good network connection / bandwidth. Be patient, else you may like to get the CD by sending email to info@ildc.in providing your complete postal address along with pin code.
top
 
माझ्या मशीन वर मला सॉफ्टवेअर प्रस्थापित करता येत नाही. माझ्याकडे सीडी आहे का?
I am unable to install the software on my machine. I have the CD with me ?

उत्तर: कृपया सीडी बरोबर दिलेले मॅन्युअल व्यवस्थित वाचा. त्याचीच सॉफ्ट कॉपी www.ildc.in / www.ildc.gov.in साइट वर उपलब्ध केलेली आहे.
Ans: Please refer the manual provided along with the CD. The soft copy of same is made available on the www.ildc.in / www.ildc.gov.in site.
 
मी वेबसाइट वर स्वतःचा तपशील नोंदवलेला आहे तरी ही मला अजून सीडी मिळालेली नाही. त्याचे काय कारण असू शकते?
I have registered my details on the website but I have not yet received the CD. what could be the reason?
उत्तर: आपण माल पाठवण्याचा योग्य पत्ता पिन कोड सहित दिला आहे की नाही कृपया ह्याची खातरी करून घ्या. साधारणपणे विनंती मिळाल्याच्या एक आठवड्यांत माल लादला जातो. ठिकाणा प्रमाणे टपाल सेवेला जास्तीत जास्त ८-१० दिवस लागू शकतात. आपणांस जर ह्या मुदतीपर्यंत सीडी मिळाली नाही तर, आपण info@ildc.in ला आपला पिन कोड सहित तपशीलवार पोस्टल पत्ता पाठवू शकता.
Ans: Please ensure that you have provided the correct shipping address with pin code. Generally shipment is done within one week after the receipt of the request. Postal services may take maximum 8-10 days depending upon the location. If you do not receive the CD beyond this point, you may like to send your detail postal address with pin code to info@ildc.in.
top
 
ही सीडी विनामूल्य आहे की ती ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन विकत घेण्यासाठी मला काही पैसे भरावे लागतील?
Is the CD Free of cost or I have to pay some money to purchase these online or offline?
उत्तर: साइट वर उल्लेखित सर्व सॉफ्टवेअर साधन व फॉन्ट्स सीडी विनामूल्य उपलब्ध आहे ज्यात माल लादण्याची किंमत समाविष्ट आहे.
Ans: All the software tools and fonts CD mentioned on the site are available free of charge inclusive of shipment charges.
 
सीडी मधील सॉफ्टवेअर्स प्रस्थापित करण्यात मला तांत्रिकी मदतीची आवश्यकता असल्यास काय करावे?
What if i need any technical help in installing the softwares in the CD?
उत्तर: सॉफ्टवेअर प्रस्थापित करण्याआधी, सीडी बरोबर देण्यात आलेले मॅन्युअल नीट वाचा. साइटवर मॅन्युअलची सॉफ्ट कॉपी देखील उपलब्ध आहे.
अतिरिक्त मदतीसाठी info@ildc.in वर मेल पाठवा
Ans. Before installing the software, kindly go through the manual provided along with the CD. Softcopy of the manual is also available on the site.
For additional help mail at info@ildc.in
top
 
मी वेबसाइट वर नोंदणी करू शकत नाही. मला काय करावे लागेल?
I am unable to register on the website. What should I do ?
उत्तर: आपण ज्या साइटची नोंदणी करायचा प्रयत्न करीत आहात कृपया त्या साइटचा URL संपूर्ण त्रुटी संदेशा सहित info@ildc.in ला पोस्ट करा. नोंदणीच्या वेळी घेतलेले क्रम देखील पोस्ट करा. ह्यामूळे नोंदणी पृष्ठ(ष्ठे) मध्ये काही दोष असल्यास त्यांचे निराकरण करण्यात आम्हाला मदत होईल.
Ans: Please post the URL of the site you are trying to register, along with the full error message to info@ildc.in. Also post the steps carried out while registering. This will enable us to resolve issues, if any in registration page(s).

 
माझ्याकडे विंडोज आणि लिनक्स शिवाय इतर ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखील आहेत. हे सॉफ्टवेअर माझ्या प्लॅटफॉर्म वर देखील काम करेल का?
I have operating systems other than windows and Linux. Does these software work on my platform also?
उत्तर: भाषा सीडीं मध्ये उपलब्ध केलेली साधने विंडो़ज /लिनक्स वर काम करण्यासाठीच असतात. परंतु, हे ऑपरेटिंग सिस्टम(म्स) च्या प्रत्येक आवृत्ती मध्ये लागू होईलच असे नाही. प्रस्थापित करण्याआधी कृपया मॅन्युअल पहा.
Ans: Tools provided in language CDs are meant for working on Windows / Linux. However, it may not be applicable to all versions of the operating system(s). Kindly see the manual before installing.

top
 
मला वेगवेगळ्या भाषेंसाठी सामग्रीच्या वेगवेगळ्या याद्या दिसत आहेत. माझ्या भाषेत नाही पण इतर भाषेत असलेले सॉफ्टवेअर/उपयोगिता हवी असल्यास काय केले पाहिजे?
I see different list of contents for different languages. What to do if I want a software/ utility which is present in other language but not in my language?
उत्तर: सर्व भाषां मध्ये समान सामग्री ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे तरी देखील, शक्य आहे की कोणत्या एका भाषेत उपलब्ध असलेली काही साधने कदाचित दुसऱ्या भाषेत उपलब्ध नसावित. प्रत्येक भाषेसाठी एक वेगळी सामग्री यादी देण्यात आली आहे.
Ans: Though we have tried to keep the similar contents in all the languages, it is possible that certain tools available in one language may not be included in another. The list of contents for each language is provided separately.

 
भारतीय ओपन ऑफिस काय आहे? सामान्य माणसासाठी त्याचे उपयोग काय आहेत?
What is Bharateeya Open Office ? What are its uses for a common man?
उत्तर: भारतीयOO सूट मध्ये मुख्यत्वे वर्ड प्रोसेसर अनुप्रयोग (रायटर), स्प्रेडशीट अनुप्रयोग (कॅल्क), प्रस्तुतीकरण अनुप्रयोग (इंप्रेस), व आरेखन अनुप्रयोग (ड्रॉ) चा समावेश असतो. भारतीयOO सूट ही ओपन ऑफिसची अनुकूलित आवृत्ती आहे, ज्यात भारतीय भाषांसाठी सर्व मेनू, स्थिति पट्टी, त्रुटी संदेश, उपभोक्ता संकेत वगेरे स्थानियीकृत केलेले आहेत. प्रत्येक भारतीयOO अनुप्रयोगा मध्ये एक मदत मेनू असतो, ज्यात भारतीय भाषांमध्ये मदत पर्याय समाविष्ट असतात ज्यांचा उपयोग अनुप्रयोगातील विभिन्न साधन व आदेशांबद्दल मदत मिळविण्यास करण्यात येतो
Ans: The BharateeyaOO suite mainly consists of a word processor application (Writer), a spreadsheet application (Calc), a presentation application (Impress), a drawing application (Draw). The BharateeyaOO suite is the customized version of Open Office, with all the menus, status bars, error messages, user prompts, etc. localized for Indian languages. There is a Help menu in each of the BharateeyaOO applications, which contains help options in Indian languages that can be used to take help on the various tools and commands of the application.

top
 
फायरफॉक्स म्हणजे काय?
What is Firefox?
उत्तर: मॉझिला द्वारा विकसित, फायरफॉक्स हे विंडो़ज, लिनक्स, व मॅक OS X साठीचे एक मुक्त, खुले-स्रोत, वेब ब्राउजर आहे. आपण फायरफॉक्स वेब पृष्ठा वरून अत्याधुनिक आवृत्ती डाउनलोड करू शकता. प्रत्येक भाषा सीडी मध्ये फायरफॉक्सच्या भारतीय भाषा स्थानियीकृत आवृत्तीचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
Ans: Developed by Mozilla, Firefox is a free, open-source, web browser for Windows, Linux, and Mac OS X. You can download the latest version from the Firefox web page. Indian language Localized version of Firefox is included in each language CD.

 
थंडरबर्ड म्हणजे काय?
What is Thunderbird?
उत्तर: विंडोज, लिनक्स व मॅकिन्टोश सारख्या अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर्यंत सीमित नसलेले पण त्यात समाविष्ट असलेले थंडरबर्ड हा एक मुक्त, खुले-स्रोत व क्रॉस-प्लॅटफॉर्म मेल ग्राहक आहे. हे मॉझिला कोडबेस वर आधारित आहे. आउटलुक एक्सप्रेस सारख्या स्पर्धात्मक उत्पन्ना प्रमाणेच, हा देखील रद्दी मेल वर्गीकरण सारखे प्रमुख लाभ असलेला एक जोमदार व वापरण्यात सोपा ग्राहक आहे. प्रत्येक भाषा सीडी मध्ये थंडरबर्डच्या स्थानियीकृत आवृत्तीचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
Ans: Thunderbird is a free, open-source and cross-platform mail client for most operating systems including, but not limited to, Windows, Linux and Macintosh. It is based on the Mozilla codebase. It is a robust and easy to use client, similar to competing products like Outlook Express, but with some major advantages such as junk mail classification. Localized version of Thunderbird is included in each language CD.

top
 
पिडजिन म्हणजे काय?
What is PIDGIN ?
उत्तर: पिडजिन हा लाखो लोकांद्वारे वापरला जाणारा एक वापरण्यात सोपा व मुक्त चॅट ग्राहक आहे. आपण AIM, MSN, Yahoo, व अधिक चॅट नेटवर्क्सशी एकाच वेळी कनेक्ट करू शकता. प्रत्येक भाषा सीडी मध्ये पिडजिनच्या भारतीय भाषा स्थानियीकृत आवृत्तीचा समावेश करण्यात आलेला आहे
Ans: Pidgin is an easy to use and free chat client used by millions. You can Connect to AIM, MSN, Yahoo, and more chat networks all at once. Indian language Localized version of PIDGIN is included in each language CD.

 
सनबर्ड कॅलेंडर अनुप्रयोग म्हणजे काय?
What is Sunbird Calendar Application?
उत्तर: मॉझिला सनबर्ड हा एक क्रॉस-प्लॅटफॉर्म कॅलेंडर अनुप्रयोग आहे, जो मॉझिला साधनपेटी वर बनलेला आहे. ज्याचा उपयोग आपण जगभरात करू शकाल असा पूर्ण-सुविधायुक्त व वापरण्यात सोपा कॅलेंडर अनुप्रयोग उपभोक्तांना उपलब्ध करून द्यायचे ध्येय आहे. तो संपूर्णपणे एकटाच आहे: त्याला अन्य अनुप्रयोगाच्या अवजड सामानाची गरज नाही, पण अन्य प्रोग्राम्स मध्ये कोणत्याही प्रकारचे संकलन प्रस्तावित करीत नाही. प्रत्येक भाषा सीडी मध्ये मॉझिला सनबर्डच्या स्थानियीकृत आवृत्तीचा समावेश करण्यात आलेला आहे Ans: Mozilla Sunbird is a cross-platform calendar application, built upon Mozilla Toolkit. The goal is to provide the users with full-featured and easy to use calendar application that you can use around the world. It's entirely standalone: it doesn't require the bulk of another application, but doesn't offer any integration into other programs. Localized version of Mozilla Sunbird is included in each language CD.

top
 
स्क्राइबस म्हणजे काय?
What is Scribus ?
उत्तर: स्क्राइबस हा एक खुला-स्रोत प्रोग्राम आहे जो लिनक्स/यूनिक्स, मॅकOS X, OS/2 व विंडोज डेस्कटॉप मध्ये पृष्ठ लेआउट साठी "प्रसिद्धीसाठी तैयार" आउटपुट व नवीन मार्गांच्या संयोजनासहित बक्षीस-मिळण्याजोगा व्यावसायिक पृष्ठ लेआउट देतो. आधुनिक व यूजर-फ्रॅंडली इंटरफेसच्या खाली असलेले, स्क्राइबस हे CMYK रंग, विभाजन, ICC रंग व्यवस्थापन व अष्टपैलू PDF निर्माण सारख्या व्यावसायिक प्रकाशन सुविधा समर्थित करते. प्रत्येक भाषा सीडी मध्ये स्क्राइबसच्या भारतीय भाषा स्थानियीकृत आवृत्तीचा समावेश करण्यात आलेला आहे
Ans: Scribus is an open-source program that brings award-winning professional page layout to Linux/Unix, MacOS X, OS/2 and Windows desktops with a combination of "press-ready" output and new approaches to page layout. Underneath the modern and user friendly interface, Scribus supports professional publishing features, such as CMYK color, separations, ICC color management and versatile PDF creation. Indian language Localized version of Scribus is included in each language CD
 
सामग्री व्यवस्थापन सिस्टम म्हणजे काय?
What is Content Management System ?
उत्तर: सामग्री व्यवस्थापन सिस्टम हे ई-कम्यूनिटीच्या रूपात कम्यूनिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CIS) किंवा सोशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (SIS) स्थापित करण्यासाठी एक व्यापक, विस्तारयोग्य, प्रक्रियेनुसार चालणाऱ्या सॉफ्टवेअर आधारित फ्रेमवर्क आहे. ई-कम्यूनिटीच्या सभासदां मध्ये किंवा कडून माहिती निर्माण करण्यासाठी, वापरण्यासाठी व वाटून घेण्यासाठी हा एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देतो. प्रत्येक भाषा सीडी मध्ये CMS च्या भारतीय भाषा स्थानियीकृत आवृत्तीचा समावेश करण्यात आलेला आहे
Ans: Content Management System is a generic, extensible, process-driven software based framework for establishing Community Information Systems (CIS) or Social Information Systems (SIS) in the form of E-Communities. It provides a platform for creating, using, and sharing information among and across the members of E-Communities. Indian language Localized version of CMS is included in each language CD.
top
 
मी इच्छित भाषा बटनांवर केल्यावर, मेनू / सामग्री त्याच भाषेत असतात. परंतु, माझा भाषा शिकण्याचा बेत असल्याने, साधन / तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी मला काय करायला हवे.
Once I click on the desired language button, the menu / contents are in the said language. However, since I intend to learn the language, how one can proceed further to get the tools / technologies.
उत्तर: साधन टिप इंग्लिश मध्ये दिलेली आहे, तरी ही आपण पिन कोड असलेला आपला तपशीलवार पोस्टल पत्ता info@ildc.in वर ईमेल करून भाषा सीडीची विनंती करू शकता.
Ans: Though tool tip is provided in English, you may like to request for the language CD by emailing your detail postal address including of pin code to info@ildc.in .
 
मी एक भाषाशास्त्रज्ञ आहे व अनुवादक म्हणून काम करतो. मला भाषा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासा बाबत अद्यतन मिळवण्याची इच्छा आहे.
I am a linguist and work as a Translator. I want to be updated with the development in language technology area.
उत्तर: अत्याधुनिक विकासासाठी www.cdac.in/gist ला भेटा
Ans: For latest development visit www.cdac.in/gist
top
सर्व भाषा/स्क्रीप्ट्स मध्ये ऑपटिकल कॅरेक्टर रेग्निशन (OCR) (दर्शनी अक्षर ओळख) उपलब्ध आहे का?
Is Optical Character Recognition (OCR) available in all the languages / scripts?
उत्तर: सध्या OCR थोड्याच भाषेंमध्ये उपलब्ध आहे – हिन्दी, मराठी, मल्यालम व पंजाबी. कृपया प्रत्येक भाषेची साधनांची यादी पहा.
Ans: Currently OCR is available for few languages viz. Hindi, Marathi, Malayalam, and Punjabi. Please see the list of tools for individual languages.
 
हिन्दी सॉफ्टवेअर साधनां मध्ये टेक्स्ट टू स्पीच (मजकुर ते उच्चार) व्यवस्थित काम करीत आहे. आपल्याकडे इतर भाषेत ही ते उपलब्ध आहे का?
Text To Speech in Hindi Software Tools is working well. Do you have it for other languages also?
उत्तर: सध्या हिन्दी भाषेसाठी TTS उपलब्ध आहे. परंतु, कृपया प्रत्येक भाषेची साधनांची यादी पहा.
Ans: Currently TTS is available for Hindi language. However, please see the list of tools for individual languages.

top
 
सॉफ्टवेअरचा उपयोग करण्यात मला समस्या येत आहे. मला समर्थन कुठे मिळू शकेल?
I have a problem in using the softwares. Where I can get support?
उत्तर: देण्यात आलेले मॅन्युअल वाचण्याची आपणांस इच्छा असेल. तरी देखील समस्या तशीच राहिली तर आपण ती info@ildc.in वर पोस्ट करू शकता. आम्ही तिचे निराकरण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करू.
Ans : You may like to go through the manual provided. If problem still persists then you may like to post the same on info@ildc.in. We will try our best to resolve the same.

 
ह्या वेबसाइटच्या मजकुरांत मला काही त्रुटी आढळल्या आहेत. मी ह्या त्रुटींचा रिपोर्ट कसा करू शकतो.
I find there are some errors in the text on this website. How do I report these errors?
उत्तर: भाषांतरांचा प्रकार हा काल्पनिक असल्यामूळे, त्यात आम्ही 100% यथार्थतेचा दावा करत नाही. त्रुटींच्या संपूर्ण तपशीला सहित आपण जर info@ildc.in वर ई-मेल पाठविले तर आम्ही कृतज्ञ राहू.
Ans: Since translations are subjective in nature, we do not claim 100% accuracy in the same. It will be appreciated if you can send email on info@ildc.in with complete details of errors.

top
 
मला इंग्लिश मधून भारतीय भाषेत काही फाइली भाषांतरित करायच्या आहेत. मला त्यासाठी कोणतेच सॉफ्टवेअर दिसत नाही?
I want to translate some files from English to Indian Language. I don’t see any software for the same?
उत्तर: सध्या, भाषा सीडीं मध्ये मशीन ट्रांसलेशन (भाषांतर) सिस्टम नाहीये.
Ans: Currently, the language CDs do not have Machine Translations system.

 
माझ्या उत्पन्नाच्या विकासासाठी व माझी स्वतःची व्यापारिक वेबसाइट बनविण्यासाठी मी ह्या सॉफ्टवेअर्स व फॉन्ट्सचा उपयोग करू शकतो का?
Can I use these softwares and fonts in my product development and to make my own commercial website?
उत्तर: देण्यात आलेले सर्व सॉफ्टवेअर साधन व फॉन्ट्स बिन-व्यापारिक उपयोगांसाठी आहेत.
Ans: All the software tools and fonts provided are meant for non-commercial purposes.

top
 
आमची एक संघटना आहे व आम्ही आमच्या दैनिक ऑफिस कार्यासाठी ह्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करू इच्छितो. आम्हाला ह्याबाबत प्रशिक्षण मिळू शकेल का?
We are an organization and we want to use these software tools for our daily office work. Can we get the training for the same?
उत्तर: देण्यात आलेले सर्व सॉफ्टवेअर साधन व फॉन्ट्स बिन-व्यापारिक उपयोगांसाठी आहेत. प्रशिक्षणाची विनंती वेगळी पाठविण्यात यावी.
Ans: All the software tools and fonts provided are meant for non-commercial purposes. Training request may be sent separately.

 
सीडी मधील सॉफ्टवेअर्सचा उपयोग करून मी माझ्या भाषेत ई-मेल पाठवू शकतो का?
Can I send emails in my language using the softwares in the CD?
उत्तर: आपण आपल्या भाषेत ईमेल पाठवू शकता पण ईमेल ग्राहक युनिकोड समर्थित असला पाहिजे. आपण संदेश टाइप करण्यासाठी युनिकोड टायपिंग साधनांचा उपयोग करू शकता.
Ans: You can send the emails in your language provided the email client supports Unicode. You can use Unicode Typing tools for typing the message.

top
 
मी वेबसाइट वर नोंदणी केली आहे आणि पासवर्ड हरवला आहे?
I have registered on the website & lost the password?
उत्तर: आपला पासवर्ड विसरलात पृष्ठ वर जा आणि आपण नोंदणी करतेवेळी दिलेला उपभोक्ता id ईमेल id सह दिला होता एंटर करा. आपल्या ईमेल id वर आपला पासवर्ड पाठविण्यात येईल.
Ans: Visit the Forget Your Password page and by entering your User id along with email id provided when you registered with us. Your password will be sent to your email id.

 
मी भारताबाहेर रहातो. मी ही सीडी कशी मिळवू शकतो?
I am residing outside India. How I can get the CD ?
उत्तर: हो, आम्ही भारताबाहेर देखील माल पाठवतो.
Ans : Yes, we do ship outside India as well.

top