ಹೋಂ/ಗೃಹ  |  Language Option  |  ಡೌನ್ ಲೋಡ್  |  ಆಗಾಗಿನ ಸ್ಪಂದನಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ-ಎಫ್ ಎ ಕ್ಯು  |  Help Manual  |  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ (ಹೊಸ ಟೋಲ್‌ ಫ್ರೀ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ)   |  Site Map  
 
 

Director & Head, Human Centered Computing Division,
Technology Development for Indian Languages,
Ministry of Communications & Information Technology,
Department of Information Technology,
Electronics Niketan,6,CGO Complex,
New Delhi - 110 003.

Email Id : info@ildc.in

CD ಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್:
ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 18002091015
ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಿನಗಳು : ಸೋಮವಾರ-ಶುಕ್ರವಾರ
ಲಭ್ಯ ಸಮಯ : 10:00AM ಇಂದ 1:00PM ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 2:00PM ಇಂದ 5:00PM ವರೆಗೆ

* ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.